DNA Test Schall Bluttyp
  HCM1 HCM3 PKdef PKD GSD IV SMA HCM PKD Genotyp Blutgruppe

NL* Spacetiger`s Sandokan
Kastrat
12.07.2016
X X X X X X 01.07.2019 NN A

Amur Breeding *RU
08.11.2017
X X X X X X 31.10.2019 NN A

D* Sweetland`s Howling Bell
Suprelorin Chip 4.8 mg
17.08.2014
X X X X X X 14.11.2019 NN A

CH* Derya of Wild-Devil`s
Suprelorin Chip 9.4 mg
28.02.2017
X X X X X X 31.10.2019 NN A

D* Sweetland`s United Colors
Suprelorin Chip 4.8 mg
10.04.2017
X X X X X X 14.11.2019 NN A

KAZ* Queen of Hearts Gracious Wizard
Suprelorin Chip 4.8 mg
11.01.2018
X X X X X X 28.11.2019 NN A

NL* Spacetiger`s Jelly Belly
Suprelorin Chip 4.8 mg
15.06.2019
X X X X X X Amur
Howling Bell
NN A

Well Being Magia *RU
Kastratin
29.09.2017
X X X X X X X X Nb A
21.01.2019

Rot = offen   Orange = Warten auf Ergebnis   Grün = aktuell